formats

Sommeren 2022

Published on 19.Jun.2022, by in Uncategorized.

Åpningstid: 09:00 – 15:30, 4 juli – 12 august

De ulike fastlegene har ferie i angitte uker og pasientlister vil da betjenes av øvrige leger på senteret. I perioden 040722-290722 vil også Stine Malvik være vikarlege for fraværende leger.

 • Mads Stene Johannessen: Uke 27-30
 • Elin Johanne Hansteen Strøm: Uke 27-28 og 30-32
 • Sara Leirfall: Uke 29-32
 • Katrine Barli Evensen (vikar for dr. Aadal): Uke 25-28
 • Henrik Richter Hammeren: Uke 26-27 og 29-32

I sommerferien vil e-konsultasjon for fraværende leger være slått av.

formats

Vikar for Marianne Aadal

Published on 15.Mar.2022, by in Uncategorized.

Fastlege Marianne Aadal har i perioden 010322-311222 vikar, Katrine Barli Evensen. Vikar betjener pasientlisten og besvarer også e-konsultasjoner i denne perioden.

formats

E-konsultasjon.

Published on 15.Mar.2022, by in Uncategorized.

Som alternativ til fysisk / video / telefon-konsultasjoner som er satt opp på et bestemt tidspunkt kan e-konsultasjoner direkte til fastlege være et alternativ ved problemstillinger som ikke krever fysisk vurdering eller samtale. Dette bestilles via helsenorge.no. Svarfrist for legen er 5 arbeidsdager etter opprettet e-konsultasjon. Hvis alternativet ikke kommer opp på helsenorge, kan funksjonen være slått av i perioder.

Grunnet stor arbeidsbelastning må en regne med at e-konsultasjoner blir besvart på kveld/helg og det påløper da kvelds/helgepris.

Hvis en har frikort, er gravid eller barn under 16 år påløper ingen egenandel.

formats

Pilotprosjekt

Published on 10.Nov.2021, by in Uncategorized.

Gildheim Legesenter er i gang med et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er at pasienter lettere skal velge riktig måte å kontakte legesenteret på inne på helsenorge.no. Vi ser behov for dette fordi vi oversvømmes av e-konsultasjoner og arbeidsdagene blir altfor lange. Det kommer mange meldinger til lege som burde ha kommet til helsesekretær og omvendt. Vi tar det ikke for gitt at våre pasienter automatisk skjønner hvor de skal ta kontakt:) Det vil innebære litt mer jobb for dere som kontakter oss elektronisk. Dere vil måtte svare på en del spørsmål før dere blir anbefalt kontaktform. Det er alltid mulig å ringe, men som dere merker er trykket på telefonen ganske stort. Hvis dere fyller ut skjemaet som passer til type plage dere har, vil det bli enklere for oss å vurdere hastegrad også. Vi håper at dere vil omfavne løsningen og gjøre den bedre sammen med oss før den eventuelt rulles ut i resten av landet. Tusen takk!

formats

Influensavaksine 2021

Published on 29.Sep.2020, by in Uncategorized.

Vi får influensavaksinen i uke 42. Det vil foregå vaksinasjon i første omgang 25. og 26. oktober (også på kveld). De som har time til lege i denne perioden, kan få vaksine mens de er på vanlig time. Vi vaksinerer i utgangspunktet kun de som er i risikogruppe for å få alvorlig forløp av influensasykdom. Hvis vi har vaksiner til overs etter dette, vil vi åpne for andre fra 1. des. Hvis du er i risikogruppen, kan du booke avtale i egen timebok på helsenorge.no når den er klar, ved å sende e-kontakt på helsenorge.no eller ringe. Vaksinen koster kr 50 for de som er i risikogruppen, men hvis du har frikort, er den gratis. Du må vente i 20 minutter etter vaksineringen. HVIS DU ER LUFTVEISSYK ELLER HAR FEBER, MÅ DU VENTE TIL DU ER FRISK. Vi tilstreber minst mulig pasienter på venterommet. Hvis du har munnbind, må du gjerne bruke dette. Risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

formats

Parkering

Published on 22.Sep.2020, by in Uncategorized.

Trondheim Parkering har nå tatt over ansvaret for parkeringen i Falkenborgvegen 35 C. Feilparkering medfører bot. Som leietaker har vi liten innflytelse over dette. Det må betales med SmartPark app. Det er IKKE gratis parkering i 2 timer. Det er svært begrenset antall plasser. Man kan parkere der det står tall, ikke der det er skiltet med en av leietakerne i bygget. Hvis man ikke finner parkeringsplass, er det p-plass ved rundkjøringen ved Sirkus Shopping/NAV Falkenborg. Det er ca 100 m å gå herfra. Det koster 16 kr/time. Betales med Trondheim parkerings smartpark app. (Flexiwork.no)

formats

Videokonsultasjoner

Published on 16.Mar.2020, by in Uncategorized.

Alle legene har nå mulighet til konsultasjoner på video. Prisen for dette er det samme som vanlig konsultasjon. Dette inngår i frikortgrunnlaget og er gratis for de under 16 år. Det egner seg ikke hvis det kan være behov for undersøkelse eller blodprøver. Vi har nesten bare videokonsultasjoner i disse virustider for å redusere smittefaren. Om du sender forespørsel på helsenorge om ønske om videokonsultasjon eller booker direkte i vår timebok, vil du få tilsendt en internettlink som du må gå inn på fem minutter før oppsatt time, så ringer legen når den er klar. Du kan bruke mobil, nettbrett eller pc. Alt du trenger utenom dette er nettilkobling.

formats

Vaksine mot lungebetennelse/Pneumovax

Published on 11.Mar.2020, by in Uncategorized.

Vaksinen beskytter ikke mot Coronavirus. Det har vært økt fokus på vaksinen fordi man ønsker å redusere behov for intensivplasser.

Det er nå begrenset tilgang på Pneumovax. Resterende doser må fra 11.03.20 prioriteres for personer med høyest risiko for sykdom, dvs ved følgende diagnoser:

 •  Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept)
 • Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Lege må påføre diagnose for at resepten skal bli ekspedert. 

Legene har ikke mulighet til å snakke med alle om dette slik 

situasjonen er nå, og det gjøres INGEN unntak. 

Sekretærene har fått denne oppgaven delegert, og vi ber om at dette

 respekteres.

formats

Timebestilling

Published on 17.Dec.2019, by in Uncategorized.

Timebestilling kan gjøres på følgende måter:

 1. Ring i vår åpningstid på telefon kl 9-11 og 13-15.
 2. Helsenorge.no: Send e-kontakt/forespørsel til legesenteret eller book deg direkte inn på eventuelle ledige timer i timeboka til din fastlege. Vi legger ut kun noen timer hver dag til direkte booking. Det meste disponerer legesenteret selv, dvs at det er flere timer tilgjengelig enn det som står på helsenorge.no. Hvis det ikke er vanlige timer før lunsj ledig på lang tid, vil du bli bedt om å ringe den dagen det passer for deg å komme. Det trenger ikke å være akutt for å komme på dagen. Hvis det er ledig, tar vi deg inn uannsett!
formats

Psykisk helsehjelp

Published on 03.Oct.2019, by in Uncategorized.

Hvis du har behov for å snakke med noen, finnes det ulike tilbud for deg. Mange går hos fastlege og føler dette er tilstrekkelig. Hvis ikke finnes det ulike tilbud.

 1. Mestringstilbudet i kommunen: Krever ikke henvisning. Du kan ta kontakt selv enten ved å ringe eller fylle ut kontaktskjema på www.trondheimkommune.no (søk på “mestring”). Her finnes gratis støttesamtaler, gruppetilbud og annet. Dette er et tilbud av svært god kvalitet og det er vanligvis kort ventetid. De behandler milde til moderate vansker.
 2. Psykologtjenesten ved NTNU: Krever henvisning fra fastlege. Gratis tilbud. Oppfølging i 6 måneder. Det er siste års psykologstudenter som driver dette tilbudet, både diagnostisering og behandling under kyndig veiledning. Tilbud for både for barn og voksne.
 3. SiT (Studentsamskipnaden): Krever ikke henvisning. Psykologtilbud for deg som studerer ved NTNU. De behandler milde til moderate plager og kan henvise videre ved behov.
 4. Psykolog avtalespesisialist: Krever henvisning. Det finnes 27 psykologer i området. Du betaler bare egenandel. Dessverre rundt 6 måneders ventetid. Be fastlege lage henvisning når du er på time, så får du den med sammen med liste over behandlere, så må du ringe rundt og høre om hvem som har kapasitet.
 5. Privat psykolog: Krever ikke henvisning. Full egenbetaling 1000-1500 kr per time. Ta kontakt selv.
 6. Trondheim Samtalesenter: Krever ikke henvisning. Lav kostnad, både for par og enkeltpersoner.
 7. Omsorgsstasjonen for barn og ungdom (OBU): Krever ikke henvisning. Gratis. For familier med barn og ungdom 6-19 år. Drevet av Kirkens Bymisjon
 8. Distriktpsykiatrisk Senter (DPS): Krever henvisning. Betaler kun egenandel. En del av spesialisthelsetjenesten ved St. Olavs Hospital. Ligger på Tiller og Nidaros/Østmarka. Driver utredning og behandling av moderate til alvorlige psykiske vansker.
 9. Betania Malvik/Raskere tilbake: Krever at du er sykemeldt og det trengs henvisning. Psykologtilbud og evt mer omfattende tilbud med bl.a. trening/fysioterapi/undervisning for deg som er sykemeldt og der målet er å komme tilbake i jobb. For milde til moderate vansker. Kort ventetid.