formats

Influensavaksine 2020

Published on 29.Sep.2020, by in Uncategorized.

Vi får influensavaksinen i uke 43. Vi vaksinerer de som er i risikogruppe for å få alvorlig forløp av influensasykdom. Hvis vi har vaksiner til overs etter dette, vil vi åpne for andre. Hvis du er i risikogruppen, kan du booke avtale ved å sende forespørsel på helsenorge.no eller ringe. Vaksinen koster kr 50 for de som er i risikogruppen, men hvis du har frikort eller er gravid, er den gratis. Du må vente i 20 minutter etter vaksineringen. HVIS DU ER LUFTVEISSYK, MÅ DU VENTE TIL DU ER FRISK. Vi tilstreber minst mulig pasienter på venterommet. Hvis du har munnbind, må du gjerne bruke dette. Risikogrupper:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 
formats

Parkering

Published on 22.Sep.2020, by in Uncategorized.

Trondheim Parkering har nå tatt over ansvaret for parkeringen i Falkenborgvegen 35 C. Feilparkering medfører bot. Som leietaker har vi liten innflytelse over dette. Det vil være to timer gratis parkering. Utover dette, må det betales med app. Det er svært begrenset antall plasser. Man kan parkere der det står tall, ikke der det er skiltet med en av leietakerne i bygget. Hvis man ikke finner parkeringsplass, er det p-plass ved rundkjøringen ved Sirkus Shopping/NAV Falkenborg. Det er ca 100 m å gå herfra. Det koster 16 kr/time. Betales med Trondheim parkerings smartpark app. (Flexiwork.no)

formats

Covid-19 høsten 2020

Published on 13.Aug.2020, by in Uncategorized.

Smittetallene for Covid-19 stiger dessverre igjen, og vi ber alle være varsomme i tiden fremover. I tillegg til å holde avstand og vaske hender ofte, ønsker vi at folk ikke møter opp på vårt legekontor de første 10 dagene etter reise utenfor Norge, selv om det er gult land. Ingen i kararantene kan møte opp ved vårt kontor (og heller ingen andre steder) og ingen med luftveissymptomer. Har du luftveissymptomer anbefaler vi testing via koronatelefonen. Du vil bli oppringt om du ikke får svar. Tlf 905 09 052. Hvis du har behov for legehjelp, ringer du vårt legekontor på tlf 73 186 186 eller sender forespørsel på helsenorge.no, så avtaler vi time på telefon eller video. Med negativ Covid-19-test, kan vi undersøke deg. Blir du alvorlig syk på kveld/natt/helg, ringer du helsevakta på tlf 116 117.

formats

Konsultasjoner

Published on 15.Jun.2020, by in Uncategorized.

Selv om vi bruker mye videokonsultasjoner for tiden, er det fortsatt mulig å komme på vanlig time på legekontoret (hvis du er luftveisfrisk). Foreløpig har vi ikke lagt ut så mange timer til direkte booking på helsenorge, fordi vi ønsker kontroll på at de som kommer ikke har luftveissymptomer. Vi har dermed ledige timer hver dag, selv om det ikke virker sånn i timeboka. Disse timene bookes ved å sende forespørsel om time på helsenorge, eller ved å ringe 73 186 186. Hvis smitten holdes lav over sommeren, kommer vi nok til å åpne for direkte booking igjen på helsenorge.

formats

Testing for koronavirus

Published on 03.May.2020, by in Uncategorized.

Kapasitetet for testing har nå økt. Testing foregår ikke på legesentrene. Hvis du lurer på om du trenger testing, skal du ringe Koronatelefonen og avtale dette på telefon 905 09 052. Telefonen er åpent hverdager fra kl 9-16. På helg kl 13-19. Hvis du er så syk at du trenger legeundersøkelse, skal du henvende deg til legesenteret (legevakt hvis kveld/helg) per telefon eller på www.helsenorge.no. Ingen med luftveissymptomer kan komme direkte på legekontoret uten å ha snakket med lege først. Alle med luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme inntil man har blitt frisk og en dag ekstra. Lengre ved påvist koronavirus.

ALLE SOM TESTES MÅ HA SYMPTOMER PÅ INFEKSJON: FEBER, HOSTE ELLER TUNGPUSTHET.

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

 1. Pasient med behov for innleggelse.
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person i risikogruppe, se risikogrupper og deres pårørende
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 7. Andre med mistenkt covid-19.
 8. Enkelte grupper av asymptomatiske.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 med milde symptomer bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test gjennomføres dersom symptomene fortsatt er vedvarende. 

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier.

formats

Resepter

Published on 16.Mar.2020, by in Uncategorized.

Vi har nå gjort en avtale med Vitusapotek Sirkus Shopping om at vi leverer alle papirresepter dit, om ikke annet er avtalt. Dette frigjør tid for sekretærene til å besvare telefon. Medisinene kan derfor hentes ut der. Det er nå hastebehandling på å få e-resepter på plass og vi venter på nærmere beskjed i løpet av dager/uker. Når det er klart, vil det bli lagt ut informasjon om dette på denne siden. Takk for all tålmodighet og husk å vaske hendene ofte.

formats

Videokonsultasjoner

Published on 16.Mar.2020, by in Uncategorized.

Alle legene har nå mulighet til konsultasjoner på video. Prisen for dette er det samme som vanlig konsultasjon. Dette inngår i frikortgrunnlaget og er gratis for de under 16 år. Det egner seg ikke hvis det kan være behov for undersøkelse eller blodprøver. Vi har nesten bare videokonsultasjoner i disse virustider for å redusere smittefaren. Om du sender forespørsel på helsenorge om ønske om videokonsultasjon eller booker direkte i vår timebok, vil du få tilsendt en internettlink som du må gå inn på fem minutter før oppsatt time, så ringer legen når den er klar. Du kan bruke mobil, nettbrett eller pc. Alt du trenger utenom dette er nettilkobling.

formats

Angående e-konsultasjon

Published on 13.Mar.2020, by in Uncategorized.

For de som har Marianne Røst Moen som fastlege og Henrik Richter Hammeren som vikar, må e-konsultasjoner sendes til Marianne Røst Moen. Hammeren betjener disse konsultasjonene. Vi har svarfrist på fem døgn, men har kortere svartid enn dette.

Vi klarer ikke å ta unna alle telefonene. Vi ønsker at alt som kan løses via e-konsultasjon eller forespørsel, gjør det fremover (helsenorge.no). Dette for å redusere antall pasienter på venterommet samtidig. Hold avstand og vask/sprit hendene ofte. Ta på minst mulig ting.

Det er mulig vi må utsette avtaler som ikke er livsnødvendige på ubestemt tid. I såfall gir vi beskjed og tilbyr alternativ løsning. Om du ikke ser behov for å komme, setter vi pris på at du avbestiller timen mer enn 24 timer før. Dette gjøres ved å sende forespørsel til legekontoret på helsenorge.no.

formats

Om sykemelding ved Koronavirus

Published on 12.Mar.2020, by in Uncategorized.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset?fbclid=IwAR0WBu7E_GFR-YGPWf2-JpzwoZM1sG7obSw2sULWyWkqyF68lE7OLHA3uVg#chapter-5

Du har rett til sykemelding hvis du selv har påvist smitte, har symptomer som gir mistanke om smitte eller det er mulighet for at du kan være smittebærende uten å ha symptomer. Du har ikke rett på sykemelding fordi noen i din husstand er satt i karantene uten at de er syke.

formats

Vaksine mot lungebetennelse/Pneumovax

Published on 11.Mar.2020, by in Uncategorized.

Vaksinen beskytter ikke mot Coronavirus. Det har vært økt fokus på vaksinen fordi man ønsker å redusere behov for intensivplasser.

Det er nå begrenset tilgang på Pneumovax. Resterende doser må fra 11.03.20 prioriteres for personer med høyest risiko for sykdom, dvs ved følgende diagnoser:

 •  Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept)
 • Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Lege må påføre diagnose for at resepten skal bli ekspedert. 

Legene har ikke mulighet til å snakke med alle om dette slik 

situasjonen er nå, og det gjøres INGEN unntak. 

Sekretærene har fått denne oppgaven delegert, og vi ber om at dette

 respekteres.