formats

Åpningstider jula 2022

Published on 28.Nov.2022, by in Uncategorized.

23.12.22: 08.30-15.00

27.12.22-30.12.22: 08.30-15.00

Det vil være få leger på jobb og kun øyeblikkelig hjelp prioriteres.

formats

Vikar for Marianne Aadal

Published on 24.Nov.2022, by in Uncategorized.

Fastlege Marianne Aadal har 100% vikar (Katrine Barli Evensen) i perioden 010322-280223 og 50% i perioden 010323-310823.

formats

Influensavaksine 2022

Published on 05.Oct.2022, by in Uncategorized.

Vi får influensavaksinen i uke 43. De som har time til lege i denne perioden, kan få vaksine mens de er på vanlig time. Time for vaksinering uten legetime bestilles pr. telefon eller via e-kontakt på helsenorge.

Vaksinen koster kr 300 kr til risikogrupper, 350 kr til ikke-risiko. Det settes ikke vaksiner til pasienter utenfor risikogruppe før 011222.

Du må beregne å vente i 20 minutter etter vaksinen er satt.

Definisjon risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Du kan lese mer om influensavaksinen her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

formats

Legeattest ved skolefravær.

Published on 12.Sep.2022, by in Uncategorized.

Høsten-22 er det fortsatt krav om at skolefravær dokumenteres med legeattest. Ved sykdom bes det ved behov for fraværsattest å sende e-kontakt via helsenorge til legesenteret med informasjon om symptomer og årsak til fravær. Ved behov for legetime angir en også det i tillegg, men dette er ikke nødvendig ved kun behov for attest for fravær. Pasienten tar så igjen kontakt på e-kontakt via helsenorge med legekontoret når en kan dra tilbake på skole for attestering av periode en har vært borte.

Ved fravær ut over 1 uke må pasienten inn på legetime for vurdering og attestering.

formats

E-konsultasjon.

Published on 15.Mar.2022, by in Uncategorized.

Som alternativ til fysisk / video / telefon-konsultasjoner som er satt opp på et bestemt tidspunkt kan e-konsultasjoner direkte til fastlege være et alternativ ved problemstillinger som ikke krever fysisk vurdering eller samtale. Dette bestilles via helsenorge.no. Svarfrist for legen er 5 arbeidsdager etter opprettet e-konsultasjon. Hvis alternativet ikke kommer opp på helsenorge, kan funksjonen være slått av i perioder.

Grunnet stor arbeidsbelastning må en regne med at e-konsultasjoner blir besvart på kveld/helg og det påløper da kvelds/helgepris.

Hvis en har frikort, er gravid eller barn under 16 år påløper ingen egenandel.

formats

Pilotprosjekt

Published on 10.Nov.2021, by in Uncategorized.

Gildheim Legesenter er i gang med et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er at pasienter lettere skal velge riktig måte å kontakte legesenteret på inne på helsenorge.no. Vi ser behov for dette fordi vi oversvømmes av e-konsultasjoner og arbeidsdagene blir altfor lange. Det kommer mange meldinger til lege som burde ha kommet til helsesekretær og omvendt. Vi tar det ikke for gitt at våre pasienter automatisk skjønner hvor de skal ta kontakt:) Det vil innebære litt mer jobb for dere som kontakter oss elektronisk. Dere vil måtte svare på en del spørsmål før dere blir anbefalt kontaktform. Det er alltid mulig å ringe, men som dere merker er trykket på telefonen ganske stort. Hvis dere fyller ut skjemaet som passer til type plage dere har, vil det bli enklere for oss å vurdere hastegrad også. Vi håper at dere vil omfavne løsningen og gjøre den bedre sammen med oss før den eventuelt rulles ut i resten av landet. Tusen takk!

formats

Parkering

Published on 22.Sep.2020, by in Uncategorized.

Trondheim Parkering har nå tatt over ansvaret for parkeringen i Falkenborgvegen 35 C. Feilparkering medfører bot. Som leietaker har vi liten innflytelse over dette. Det må betales med SmartPark app. Det er IKKE gratis parkering i 2 timer. Det er svært begrenset antall plasser. Man kan parkere der det står tall, ikke der det er skiltet med en av leietakerne i bygget. Hvis man ikke finner parkeringsplass, er det p-plass ved rundkjøringen ved Sirkus Shopping/NAV Falkenborg. Det er ca 100 m å gå herfra. Det koster 16 kr/time. Betales med Trondheim parkerings smartpark app. (Flexiwork.no)

formats

Videokonsultasjoner

Published on 16.Mar.2020, by in Uncategorized.

Alle legene har nå mulighet til konsultasjoner på video. Prisen for dette er det samme som vanlig konsultasjon. Dette inngår i frikortgrunnlaget og er gratis for de under 16 år. Det egner seg ikke hvis det kan være behov for undersøkelse eller blodprøver. Vi har nesten bare videokonsultasjoner i disse virustider for å redusere smittefaren. Om du sender forespørsel på helsenorge om ønske om videokonsultasjon eller booker direkte i vår timebok, vil du få tilsendt en internettlink som du må gå inn på fem minutter før oppsatt time, så ringer legen når den er klar. Du kan bruke mobil, nettbrett eller pc. Alt du trenger utenom dette er nettilkobling.

formats

Vaksine mot lungebetennelse/Pneumovax

Published on 11.Mar.2020, by in Uncategorized.

Vaksinen beskytter ikke mot Coronavirus. Det har vært økt fokus på vaksinen fordi man ønsker å redusere behov for intensivplasser.

Det er nå begrenset tilgang på Pneumovax. Resterende doser må fra 11.03.20 prioriteres for personer med høyest risiko for sykdom, dvs ved følgende diagnoser:

 •  Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept)
 • Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Lege må påføre diagnose for at resepten skal bli ekspedert. 

Legene har ikke mulighet til å snakke med alle om dette slik 

situasjonen er nå, og det gjøres INGEN unntak. 

Sekretærene har fått denne oppgaven delegert, og vi ber om at dette

 respekteres.

formats

Timebestilling

Published on 17.Dec.2019, by in Uncategorized.

Timebestilling kan gjøres på følgende måter:

 1. Ring i vår åpningstid på telefon kl 9-11 og 13-15.
 2. Helsenorge.no: Send e-kontakt/forespørsel til legesenteret eller book deg direkte inn på eventuelle ledige timer i timeboka til din fastlege. Vi legger ut kun noen timer hver dag til direkte booking. Det meste disponerer legesenteret selv, dvs at det er flere timer tilgjengelig enn det som står på helsenorge.no. Hvis det ikke er vanlige timer før lunsj ledig på lang tid, vil du bli bedt om å ringe den dagen det passer for deg å komme. Det trenger ikke å være akutt for å komme på dagen. Hvis det er ledig, tar vi deg inn uannsett!