formats

Åpningstider jula 2021

Published on 06.Dec.2021, by in Uncategorized.

Lillejulaften: Kl 8.00-15.00 Julaften: Stengt 27. -30. desember: Kl 9.00-15.00 Nyttårsaften: Stengt Vi har begrenset bemanning av både leger og helsesekretærer i romjula, så vi har kun kapasitet til å ta øyeblikkelig hjelp, det vil si det som av helsemessige årsaker ikke kan vente til over jul. Muligheten for e-konsultasjon direkte til legen vil være

(More)…

formats

Pilotprosjekt

Published on 10.Nov.2021, by in Uncategorized.

Gildheim Legesenter er i gang med et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er at pasienter lettere skal velge riktig måte å kontakte legesenteret på inne på helsenorge.no. Vi ser behov for dette fordi vi oversvømmes av e-konsultasjoner og arbeidsdagene blir altfor lange. Det kommer mange meldinger til lege som burde ha kommet

(More)…

formats

Influensavaksine 2021

Published on 29.Sep.2020, by in Uncategorized.

Vi får influensavaksinen i uke 42. Det vil foregå vaksinasjon i første omgang 25. og 26. oktober (også på kveld). De som har time til lege i denne perioden, kan få vaksine mens de er på vanlig time. Vi vaksinerer i utgangspunktet kun de som er i risikogruppe for å få alvorlig forløp av influensasykdom.

(More)…

formats

Parkering

Published on 22.Sep.2020, by in Uncategorized.

Trondheim Parkering har nå tatt over ansvaret for parkeringen i Falkenborgvegen 35 C. Feilparkering medfører bot. Som leietaker har vi liten innflytelse over dette. Det må betales med SmartPark app. Det er IKKE gratis parkering i 2 timer. Det er svært begrenset antall plasser. Man kan parkere der det står tall, ikke der det er

(More)…

formats

Konsultasjoner

Published on 15.Jun.2020, by in Uncategorized.

Selv om vi bruker mye videokonsultasjoner for tiden, er det fortsatt mulig å komme på vanlig time på legekontoret (hvis du er luftveisfrisk). Foreløpig har vi ikke lagt ut så mange timer til direkte booking på helsenorge, fordi vi ønsker kontroll på at de som kommer ikke har luftveissymptomer. Vi har dermed ledige timer hver

(More)…

formats

Testing for koronavirus

Published on 03.May.2020, by in Uncategorized.

Kapasitetet for testing har nå økt. Testing foregår ikke på legesentrene. Hvis du lurer på om du trenger testing, skal du ringe Koronatelefonen og avtale dette på telefon 905 09 052. Telefonen er åpent hverdager fra kl 9-16. På helg kl 13-19. Hvis du er så syk at du trenger legeundersøkelse, skal du henvende deg

(More)…

formats

Videokonsultasjoner

Published on 16.Mar.2020, by in Uncategorized.

Alle legene har nå mulighet til konsultasjoner på video. Prisen for dette er det samme som vanlig konsultasjon. Dette inngår i frikortgrunnlaget og er gratis for de under 16 år. Det egner seg ikke hvis det kan være behov for undersøkelse eller blodprøver. Vi har nesten bare videokonsultasjoner i disse virustider for å redusere smittefaren.

(More)…

formats

Angående e-konsultasjon

Published on 13.Mar.2020, by in Uncategorized.

For de som har Marianne Røst Moen som fastlege og Henrik Richter Hammeren som vikar, må e-konsultasjoner sendes til Marianne Røst Moen. Hammeren betjener disse konsultasjonene. Vi har svarfrist på fem døgn, men har kortere svartid enn dette. Vi klarer ikke å ta unna alle telefonene. Vi ønsker at alt som kan løses via e-konsultasjon

(More)…

formats

Om sykemelding ved Koronavirus

Published on 12.Mar.2020, by in Uncategorized.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset?fbclid=IwAR0WBu7E_GFR-YGPWf2-JpzwoZM1sG7obSw2sULWyWkqyF68lE7OLHA3uVg#chapter-5 Du har rett til sykemelding hvis du selv har påvist smitte, har symptomer som gir mistanke om smitte eller det er mulighet for at du kan være smittebærende uten å ha symptomer. Du har ikke rett på sykemelding fordi noen i din husstand er satt i karantene uten at de er syke.

formats

Vaksine mot lungebetennelse/Pneumovax

Published on 11.Mar.2020, by in Uncategorized.

Vaksinen beskytter ikke mot Coronavirus. Det har vært økt fokus på vaksinen fordi man ønsker å redusere behov for intensivplasser. Det er nå begrenset tilgang på Pneumovax. Resterende doser må fra 11.03.20 prioriteres for personer med høyest risiko for sykdom, dvs ved følgende diagnoser:  Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept) Stamcelletransplantasjon (Blå resept) Anatomisk eller funksjonell

(More)…

Home Articles posted by Gildheim