formats

E-konsultasjon.

Published on 15.Mar.2022, by in Uncategorized.

Som alternativ til fysisk / video / telefon-konsultasjoner som er satt opp på et bestemt tidspunkt kan e-konsultasjoner direkte til fastlege være et alternativ ved problemstillinger som ikke krever fysisk vurdering eller samtale. Dette bestilles via helsenorge.no. Svarfrist for legen er 5 arbeidsdager etter opprettet e-konsultasjon. Hvis alternativet ikke kommer opp på helsenorge, kan funksjonen være slått av i perioder.

Grunnet stor arbeidsbelastning må en regne med at e-konsultasjoner blir besvart på kveld/helg og det påløper da kvelds/helgepris.

Hvis en har frikort, er gravid eller barn under 16 år påløper ingen egenandel.

Home Uncategorized E-konsultasjon.
---->