formats

Influensavaksine 2022

Published on 05.Oct.2022, by in Uncategorized.

Vi får influensavaksinen i uke 43. De som har time til lege i denne perioden, kan få vaksine mens de er på vanlig time. Time for vaksinering uten legetime bestilles pr. telefon eller via e-kontakt på helsenorge. Vaksinen koster kr 300 kr til risikogrupper, 350 kr til ikke-risiko. Det settes ikke vaksiner til pasienter utenfor

(More)…

formats

Legeattest ved skolefravær.

Published on 12.Sep.2022, by in Uncategorized.

Høsten-22 er det fortsatt krav om at skolefravær dokumenteres med legeattest. Ved sykdom bes det ved behov for fraværsattest å sende e-kontakt via helsenorge til legesenteret med informasjon om symptomer og årsak til fravær. Ved behov for legetime angir en også det i tillegg, men dette er ikke nødvendig ved kun behov for attest for

(More)…

formats

Vikar for Marianne Aadal

Published on 15.Mar.2022, by in Uncategorized.

Fastlege Marianne Aadal har i perioden 010322-311222 vikar, Katrine Barli Evensen. Vikar betjener pasientlisten og besvarer også e-konsultasjoner i denne perioden.

formats

E-konsultasjon.

Published on 15.Mar.2022, by in Uncategorized.

Som alternativ til fysisk / video / telefon-konsultasjoner som er satt opp på et bestemt tidspunkt kan e-konsultasjoner direkte til fastlege være et alternativ ved problemstillinger som ikke krever fysisk vurdering eller samtale. Dette bestilles via helsenorge.no. Svarfrist for legen er 5 arbeidsdager etter opprettet e-konsultasjon. Hvis alternativet ikke kommer opp på helsenorge, kan funksjonen

(More)…

formats

Pilotprosjekt

Published on 10.Nov.2021, by in Uncategorized.

Gildheim Legesenter er i gang med et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er at pasienter lettere skal velge riktig måte å kontakte legesenteret på inne på helsenorge.no. Vi ser behov for dette fordi vi oversvømmes av e-konsultasjoner og arbeidsdagene blir altfor lange. Det kommer mange meldinger til lege som burde ha kommet

(More)…

formats

Influensavaksine 2021

Published on 29.Sep.2020, by in Uncategorized.

Vi får influensavaksinen i uke 42. Det vil foregå vaksinasjon i første omgang 25. og 26. oktober (også på kveld). De som har time til lege i denne perioden, kan få vaksine mens de er på vanlig time. Vi vaksinerer i utgangspunktet kun de som er i risikogruppe for å få alvorlig forløp av influensasykdom.

(More)…

formats

Parkering

Published on 22.Sep.2020, by in Uncategorized.

Trondheim Parkering har nå tatt over ansvaret for parkeringen i Falkenborgvegen 35 C. Feilparkering medfører bot. Som leietaker har vi liten innflytelse over dette. Det må betales med SmartPark app. Det er IKKE gratis parkering i 2 timer. Det er svært begrenset antall plasser. Man kan parkere der det står tall, ikke der det er

(More)…

formats

Videokonsultasjoner

Published on 16.Mar.2020, by in Uncategorized.

Alle legene har nå mulighet til konsultasjoner på video. Prisen for dette er det samme som vanlig konsultasjon. Dette inngår i frikortgrunnlaget og er gratis for de under 16 år. Det egner seg ikke hvis det kan være behov for undersøkelse eller blodprøver. Vi har nesten bare videokonsultasjoner i disse virustider for å redusere smittefaren.

(More)…

formats

Vaksine mot lungebetennelse/Pneumovax

Published on 11.Mar.2020, by in Uncategorized.

Vaksinen beskytter ikke mot Coronavirus. Det har vært økt fokus på vaksinen fordi man ønsker å redusere behov for intensivplasser. Det er nå begrenset tilgang på Pneumovax. Resterende doser må fra 11.03.20 prioriteres for personer med høyest risiko for sykdom, dvs ved følgende diagnoser:  Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept) Stamcelletransplantasjon (Blå resept) Anatomisk eller funksjonell

(More)…

formats

Timebestilling

Published on 17.Dec.2019, by in Uncategorized.

Timebestilling kan gjøres på følgende måter: Ring i vår åpningstid på telefon kl 9-11 og 13-15. Helsenorge.no: Send e-kontakt/forespørsel til legesenteret eller book deg direkte inn på eventuelle ledige timer i timeboka til din fastlege. Vi legger ut kun noen timer hver dag til direkte booking. Det meste disponerer legesenteret selv, dvs at det er

(More)…

Home Archive for category "Uncategorized"