Om oss

Mads Stene Johannessen

Fastlege og spesialist i allmennmedisin, født 1981.

Ferdigutdannet i Polen i 2008.

Legeturnus i Trondheim og Midtre Gauldal 2008-2010.

Jobbet 1 år som militærlege ved Ørland hovedflystasjon, 3 år ved Skadepoliklinikken St. Olavs hospital og Trondheim kommunale legevakt.

Sara Leirfall

Fastlege og spesialist i allmennmedisin, født 1978.

Ferdigutdannet ved NTNU i 2007.

Legeturnus i Trondheim og Hommelvik 2007-2009.

Fastlegevikar Hommelvik 2010-2012

1 år Lege i spesialisering ved Fysmed klinikken 2013

Fastlegevikar Hommelvik fra januar 2014

Elin Johanne Hansteen Strøm

Fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Ferdigutdannet ved NTNU i 2004.

Sykehusturnus ved St. Olavs Hospital, avd. Orkdal Sykehus, distriktsturnus i Osen kommune. 2004-2006.

Kommunelege i Roan kommune i 6 måneder. Lege ved Lade Behandlingssenter, Blå Kors i nesten 4 år. Lege ved ortopedisk skadepoliklinikk ved St. Olavs Hospital i snart 3 år.

Marianne Aadal

Fastlege og spesialist i allmennmedisin, født 1977.

Ferdigutdannet ved NTNU i 2005.

Legeturnus ved St. Olavs Hospital og Melhus kommune 2006-2007.

Jobbet ved farmakologisk avdeling ved St. Olavs Hospital og som fastlege ved Lundamo Legesenter 2007-2014

Henrik Richter Hammeren

Fastlege og spesialist i allmennmedisin, født 1984.

Ferdigtdannet ved NTNU i 2015.

Turnustjeneste ved St. Olav Hospital og Midtre Gauldal kommune.

Lege ved hjerte- og nyreavdelingen St. Olav Hospital 2015-2016 og lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering 2017-2019 ved FysMed-klinikken.

Helsesekretær – Maiken Glenjen.

Lege – Mads Stene Johannessen
Helsesekretær – Mona Blindheim
Helsesekretær – Susanne Liamo
Lege – Sara Leirfall
Helsesekretær – Grethe Bakken
Lege – Elin Johanne Hansteen Strøm
Lege – Marianne Aadal
Lege – Henrik Richter Hammeren

Home Om oss