formats

Legeattest ved skolefravær.

Published on 12.Sep.2022, by in Uncategorized.

Høsten-22 er det fortsatt krav om at skolefravær dokumenteres med legeattest. Ved sykdom bes det ved behov for fraværsattest å sende e-kontakt via helsenorge til legesenteret med informasjon om symptomer og årsak til fravær. Ved behov for legetime angir en også det i tillegg, men dette er ikke nødvendig ved kun behov for attest for fravær. Pasienten tar så igjen kontakt på e-kontakt via helsenorge med legekontoret når en kan dra tilbake på skole for attestering av periode en har vært borte.

Ved fravær ut over 1 uke må pasienten inn på legetime for vurdering og attestering.

Home Uncategorized Legeattest ved skolefravær.
---->