Skift fastlege

Hvordan kan jeg skifte fastlege?

Du har rett til å skifte fastlege opptil to ganger pr. kalenderår. Betingelsen er at det er ledig plass på listen til en annen fastlege.

 

Dersom du ønsker å bytte fastlege eller trenger nærmere opplysninger kan du:

- Gå inn på www.helfo.no

- Ringe fastlegetelefonen 810 59 500

Home Skift fastlege