formats

Pilotprosjekt

Published on 10.Nov.2021, by in Uncategorized.

Gildheim Legesenter er i gang med et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er at pasienter lettere skal velge riktig måte å kontakte legesenteret på inne på helsenorge.no. Vi ser behov for dette fordi vi oversvømmes av e-konsultasjoner og arbeidsdagene blir altfor lange. Det kommer mange meldinger til lege som burde ha kommet til helsesekretær og omvendt. Vi tar det ikke for gitt at våre pasienter automatisk skjønner hvor de skal ta kontakt:) Det vil innebære litt mer jobb for dere som kontakter oss elektronisk. Dere vil måtte svare på en del spørsmål før dere blir anbefalt kontaktform. Det er alltid mulig å ringe, men som dere merker er trykket på telefonen ganske stort. Hvis dere fyller ut skjemaet som passer til type plage dere har, vil det bli enklere for oss å vurdere hastegrad også. Vi håper at dere vil omfavne løsningen og gjøre den bedre sammen med oss før den eventuelt rulles ut i resten av landet. Tusen takk!

Home Uncategorized Pilotprosjekt
---->