formats

Testing for koronavirus

Published on 03.May.2020, by in Uncategorized.

Kapasitetet for testing har nå økt. Testing foregår ikke på legesentrene. Hvis du lurer på om du trenger testing, skal du ringe Koronatelefonen og avtale dette på telefon 905 09 052. Telefonen er åpent hverdager fra kl 9-16. På helg kl 13-19. Hvis du er så syk at du trenger legeundersøkelse, skal du henvende deg til legesenteret (legevakt hvis kveld/helg) per telefon eller på www.helsenorge.no. Ingen med luftveissymptomer kan komme direkte på legekontoret uten å ha snakket med lege først. Alle med luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme inntil man har blitt frisk og en dag ekstra. Lengre ved påvist koronavirus.

ALLE SOM TESTES MÅ HA SYMPTOMER PÅ INFEKSJON: FEBER, HOSTE ELLER TUNGPUSTHET.

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

  1. Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person i risikogruppe, se risikogrupper og deres pårørende
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Andre med mistenkt covid-19.
  8. Enkelte grupper av asymptomatiske.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 med milde symptomer bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test gjennomføres dersom symptomene fortsatt er vedvarende. 

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier.

Home Uncategorized Testing for koronavirus
---->