formats

Angående e-konsultasjon

Published on 13.Mar.2020, by in Uncategorized.

For de som har Marianne Røst Moen som fastlege og Henrik Richter Hammeren som vikar, må e-konsultasjoner sendes til Marianne Røst Moen. Hammeren betjener disse konsultasjonene. Vi har svarfrist på fem døgn, men har kortere svartid enn dette.

Vi klarer ikke å ta unna alle telefonene. Vi ønsker at alt som kan løses via e-konsultasjon eller forespørsel, gjør det fremover (helsenorge.no). Dette for å redusere antall pasienter på venterommet samtidig. Hold avstand og vask/sprit hendene ofte. Ta på minst mulig ting.

Det er mulig vi må utsette avtaler som ikke er livsnødvendige på ubestemt tid. I såfall gir vi beskjed og tilbyr alternativ løsning. Om du ikke ser behov for å komme, setter vi pris på at du avbestiller timen mer enn 24 timer før. Dette gjøres ved å sende forespørsel til legekontoret på helsenorge.no.

Home Uncategorized Angående e-konsultasjon
---->