formats

Resepter

Published on 13.May.2019, by in Uncategorized.

Vi endret til et nytt og mer moderne journalsystem 19. juni. Dette blant annet for å kunne ta i bruk helsenorge.no for elektronisk kommunikasjon med våre pasienter. Dette håper vi skal være klart i august en gang. Dette gjelder både bestilling av resepter, timer og andre henvendelser. Foreløpig ser dette ut til å være gratis for pasientene. Bytte av journalsystem medfører også nytt betalingssystem. Det er slutt på betalingsautomat. Betaling foregår over mobil etter konsultasjonen er over. Man vil da få en melding der man kan velge mellom å betale direkte med bankort/bank-id, VIPPS eller faktura. Fakturaen vil være gebyrfri første uka etter konsultasjonen. For den eldre andel av befolkningen, er det mulig å registrere telefonnummer til pårørende eller å motta faktura. Baksiden foreløpig er at elektronisk resept ikke er klart. Det skjer før oktober en gang, så vi må ta i bruk papir-resepter en periode.

---->