formats

Resepter

Published on 13.May.2019, by in Uncategorized.

Vi endrer til et nytt og mer moderne journalsystem 19. juni. Dette blant annet for å kunne ta i bruk helsenorge.no for elektronisk kommunikasjon med våre pasienter. Dette gjelder både bestilling av resepter, timer og andre henvendelser. Foreløpig ser dette ut til å være gratis for pasientene. Bytte av journalsystem vil også medføre nytt betalingssystem. Det blir slutt på betalingsautomat. Betaling foregår over mobil etter konsultasjonen er over. Man vil da få en melding der man kan velge mellom å betale direkte med bankort/bank-id, VIPPS eller faktura. Fakturaen vil være gebyrfri første uka etter konsultasjonen. For den eldre andel av befolkningen, er det mulig å registrere telefonnummer til pårørende eller å motta faktura. Baksiden foreløpig er at elektronisk resept ikke er klart. Det skjer mellom juni og oktober en gang, så vi må trolig ta i bruk papir-resepter en periode. VI VIL DERFOR BE OM AT ALLE SOM VET DE VIL GÅ TOM FOR MEDISINER I DENNE PERIODEN VARLSER OSS FØR 15. JUNI SLIK AT VI KAN FÅ LAGT INN NØDVENDIGE E-RESEPTER. Vanedannende medisiner kan dessverre ikke i like stor grad legges inn på samme måte, slik at her blir det nok papir-resepter som må hentes på legekontoret.

---->